KIachten, privacy & verwijsindex

Klachtenreglement
Het kan voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over Uit de Steigers. Dit horen we dan graag zo snel mogelijk zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.
Je kunt je klacht altijd bespreken met je begeleider.
Uit de Steigers hanteert een klachtenreglement, dit kun je hieronder downloaden.

Klachtenreglement

Klachtenportaal Zorg

Privacy
Stichting Uit de Steigers vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van u en/of die van uw kind. In de privacyverklaring beschrijven we in het kort hoe wij dit doen en wat u rechten zijn als betrokkene.

Downloaden en bekijken privacyverklaring

Verwijsindex
De verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat ontwikkeld is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel is om betrokken hulpverleners met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken in het belang van onze deelnemer.
 
Signalering in de verwijsindex
Bij Uit de Steigers melden wij alle deelnemers in zorg aan bij de verwijsindex, tenzij er redenen zijn om tijdelijk niet te signaleren.
 
Match bij zorg
Op het moment dat een andere organisatie uw kind ook signaleert in de verwijsindex, krijgen wij beiden een mail met een match en weten dan dat onze deelnemer ook bij een andere zorgaanbieder in traject is. Nadat wij u (de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s)) daarvan op de hoogte gebracht hebben, nemen wij contact met elkaar op om te overleggen hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de deelnemer.
 
Wet bescherming persoonsgegevens
Met de gegevens van onze deelnemer gaat de verwijsindex vanzelfsprekend zeer zorgvuldig om. Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit is verplicht volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Download en bekijken Verwijsindex ouders

Download en bekijken Verwijsindex jongeren

Vragen?
Heeft u hierover vragen, neem gerust contact op met ons

Download de verwijsindex Ouders

Download de verwijsindex jongeren

Download de klachten regelement

Download de privacy verklaring