Onze stichting ondersteunen

Draagt u Uit de Steigers een warm hart toe en vindt u het belangrijk dat onze deelnemers de steun en begeleiding krijgen die ze zo nodig hebben? Dan kunt u ons steunen met een donatie.

Met een donatie maakt u het (mede) mogelijk om trajecten aan te bieden aan mensen die buiten de zogenaamde boot vallen en geen indicatie meer krijgen, of een te lage indicatie krijgen door bijvoorbeeld bezuinigingen, steeds strenger wordende toelatingscriteria of langer wordende aanvraagtermijnen. Helaas worden we er vaak mee geconfronteerd dat we 'nee, we kunnen helaas nog niet met een traject starten' moeten verkopen. De noodzakelijke gelden worden niet altijd beschikbaar gesteld zijn om een traject vorm te geven en te starten terwijl dit wel noodzakelijk is in het proces van de persoon.

Donaties zijn van harte welkom op rekening NL74RABO0151348405 onder vermelding van Donatie Stichting Uit de Steigers. Doordat onze Stichting de ANBI-status geniet kan uw donatie fiscaal voordeel bevatten.

Namens alle deelnemers, medewerkers en de Raad van Bestuur danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.