Finishing Touch

Finishing touch uit Nuth heeft oog voor detail, niet enkel als het gaat om het verfijnen van drukwerk, maar ook voor wat er in de maatschappij rond het bedrijf zich afspeelt. Het menselijke aspect binnen de organisatie Finishing Touch blijkt veel raakvlakken te hebben met het werk wat Uit de Steigers verzet in de begeleiding van mensen die op verschillende levensgebieden dreigen of zijn vastgelopen. Ramses Jongewaard (bestuurder Stichting Uit de Steigers) geeft aan dat er binnen beide organisaties een duidelijke en pragmatische werkwijze is, die laagdrempelig, duidelijk en ondersteunend is aan de vraag. “Wanneer het nu gaat om een opdrachtgever, klant voor drukwerk of iemand die ondersteuning vraagt, de taal en betrokkenheid voor die vraag blijft het zelfde”. Rolf Ceha; (directeur Finishing Touch) “Leidt een ontwerp naar onze mening niet tot een mooi eindproduct, dan zeggen we dat eerlijk”. “En zijn er goedkopere alternatieven om uw idee uit te voeren, dan hoort u dat ook van ons”. “We merken dat veel klanten deze open communicatie op prijs stellen”. “Dit is wat wij ook herkennen binnen ons werk met jongeren vult Ramses aan, geen onnodig gebruik van vakjargon maar directe duidelijkheid wat we kunnen betekenen voor iemand zijn hulpvraag. 

Door de recente verhuizing van Finisching Touch van Geleen naar Nuth hebben zij zich voorgenomen om Meubelmakerij Steiger 1. een zeer praktische verdiepingsvloer voor een grootdeel te doneren” en hiermee te ondersteunen. Waarmee de meubelmakerij Steiger 1, eveneens voor hun nieuwe locatie de ruimte hebben om uit te breiden en zich verder te professionaliseren”.

X