Een voorbeeld uit de praktijk... Uit de Steigers!

Het is donderdag middag, ik (Tom Vrolijk) krijg een telefoontje van Bureau Jeugdzorg.                
Een gezinsvoogd belt in verband met een jongere uit zijn caseload. Er is een machtiging voor een gesloten plaatsing aangevraagd. De situatie is onhoudbaar geworden in de thuissituatie en ook binnen de schoolinstelling waar de is de situatie geëscaleerd met een schorsing voor deze jongere tot gevolg. Wanneer de plaatsing daadwerkelijk plaats kan vinden is afhankelijk van de rechter en de wachtlijst bij de gesloten jeugdzorginstellingen. In de tussenliggende periode dreigt de situatie verder te escaleren. Er wordt mij gevraagd om mee te denken of Uit de Steigers iets voor deze jongere kan betekenen in de vorm van groepscoaching binnen één van onze bedrijven. De dag erna zit ik op kantoor bij Bureau Jeugdzorg om samen met de gezinsvoogd, -die al heeft geschakeld met de verwijzende gemeente-, de ouders en de betreffende jongere zelf te spreken. Het gesprek voor deze jongere is zwaar, waarbij veel emoties los komen.
 
Na veel tumult meldt de jongere zich samen met zijn gezinsvoogd op maandag morgen om 8.45 uur bij onze meubelmakerij 'Steiger 2' in Kerkrade. Uiteindelijk heeft hij daar een week succesvol meegedraaid en op eigen verzoek nog een extra week meegewerkt. Hierdoor heeft deze jongere op een positieve manier toe kunnen werken naar zijn gesloten plaatsing.

Dit is een voorbeeld hoe een goede samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg, betreffende gemeenten, ouders, de jeugdige zelf en Uit de Steigers kan leiden tot een klein lichtpunt voor deze jongere en het gezin, ondanks deze moeilijke periode uit hun leven, met lastige beslissingen. Daar zijn we ontzettend trots op!
                                                     
- Tom Vrolijk, zorgcoördinator bij Uit de Steigers.