Uit de Steigers in samenwerking met Learning Path uit Genk (België)

Uit de Steigers en Learning Path staan voor het ervaringsgericht werken met groepen en individuen. Leven en leren gaan hand in hand.

Het is zoals gaandeweg bouwen aan je eigen pad. De overwinningen die je behaalt, teleurstellingen die je tegenkomt, het geluk dat je pad kruist, een onverwachte ontmoeting, … ze maken je tot wie je bent.

Bewust of minder bewust heb je op een aantal kruispunten gestaan waar je een keuze maakte. 

Binnen Uit de Steigers werken we vanuit de voor ons methodische wijze van het Ervaringsleren, waarin je wordt uitgenodigd om samen stil te staan bij wat ieder individu drijft in relatie met anderen en in verbondenheid met zijn eigen ik.

We werken niet alleen vanuit de ratio maar sterk vanuit ieders gevoelswereld.

We maken verbindingen tussen dat wat deelnemers denken (hoofd), de emotie (hart) die ze ervaren en hoe ze hiernaar handelen (handen).

In een proces van leren zijn deze 3 elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Vanuit ons geloof in de kwaliteiten van elke deelnemer en de sterktes die hij/zij bezit, proberen we een (leer)klimaat te scheppen waar verbondenheid centraal staat en waar informeel leren gestimuleerd wordt.

Nieuwe medewerkers van Uit de Steigers doorlopen 5 opleidingsdagen bij Learning Path in Genk, dit om de basis te leggen voor het Ervaringsleren.

De samenwerking met Learning Path nemen we vast op in ons scholingsaanbod, natuurlijk is de opleiding ook SKJ geregistreerd.

Hiermee gaan onze medewerkers ook zelf in beweging moeten komen.