Trajecten

Stichting Uit de Steigers biedt verschillende trajecten aan. Altijd met dezelfde no-nonsense aanpak: een helder en haalbaar trajectplan met duidelijke doelen.

  • Groepsbegeleiding
  • Individuele begeleiding
  • Kickstart (intensief traject individueel en groepsgericht traject richting zelfstandig wonen)
  • Forensische ambulante begeleiding

Scroll naar beneden voor meer uitleg per traject.

Heb je vragen  of wil je iemand aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Groepstrajecten

Kun je goed zelfstandig functioneren, maar blijf je telkens tegen dezelfde problemen aanlopen, of weet je niet goed wat je wilt met je leven, dan is een groepstraject wellicht geschikt voor jou.

Het wordt ook wel eens 'dagbesteding' genoemd, maar dat is volgens ons eigenlijk de verkeerde term. Zo'n traject gaat namelijk veel verder dan "overdag iets te doen hebben".

Het gaat om maatwerk: je leert veel nieuwe vaardigheden die passen bij de doelen die je samen met de begeleider (m/v) hebt vastgesteld en vastgelegd in je trajectplan. Elke begeleider heeft 5 tot 8 jongeren onder zijn hoede, die soms individueel, soms samen aan hun toekomst werken. Je leert bijvoorbeeld omgaan met klanten, opdrachtgevers, collega’s en leidinggevende(n), succeservaringen en omgaan met feedback en kritiek van bijvoorbeeld klanten of opdrachtgevers. Daarnaast doorloop je verschillende cursussen en trainingen die iedereen later nodig heeft om te kunnen werken. Werken moet je namelijk leren. 
Je krijgt maximale ruimte om samen met je coach het traject vorm te geven en stappen te maken binnen een van onze bedrijven, altijd kijkende naar mogelijkheden en uitdagingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat alle "leefgebieden" invloed op elkaar hebben. Daarbij kun je denken aan relaties, vrienden, familie, school, werk en vrijetijd. Als het op school of werk niet lekker loopt heeft dit vaak ook invloed op je relatie/omgeving en andersom. Daarom is het belangrijk dat we samen je volledige situatie in beeld krijgen, zonder dat we daarbij terugvallen op allerlei rapportage uit het verleden.
 
Door onze ruime ervaring met deze vorm van werken en de manier waarop we het contact aangaan met jou maakt dat de dit traject succesvol is en als zeer prettig ervaren wordt.

Door de verschillende vormen van groepsbegeleiding, de verschillende projecten en de samenwerkingen die Uit de Steigers heeft met het bedrijfsleven, doe je veel werkervaring op, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van je talenten en van wat je hiermee kunt. Van meubels maken bij Meubelmakerij Steiger 1 tot het opzetten van een stand bij het festival Park City Live, van het bijhouden van social media tot het stomen van bedrijfskleding, er is van alles mogelijk.

Waar kun je aan de slag?

  • Meubelmakerij Steiger 1 (Gronsveld)
  • Meubelmakerij Steiger 2 (Kerkrade)
  • Wasserij & Stomerij Pakkie-An (Kerkrade)
  • Facilitaire bedrijf Graag Gedaan & Co (Maastricht)
  • Marketing & Communicatiebureau UDS-Connect (Maastricht)
  • Trainingsbureau UDS Traint (VCA, BHV, sociale hygiëne, heftruck, communicatie & sollicitatietraining)
Maurice bij Polygarde
Individuele trajecten

"De coaches van Uit de Steigers hebben me constant gestimuleerd en hebben me geleerd om te gaan met mijn agressieve reacties en emoties. Samen met het netwerk van Uit de Steigers heeft dat ervoor gezorgd dat ik nu gediplomeerd beveiliger ben."

Dreig je op verschillende gebieden vast te lopen en vind je het zelf de hoogste tijd om weer in beweging te komen, dan is een individueel traject iets voor jou. Binnen dit traject word je individueel begeleid door een professionele en ervaren begeleider (m/v). Je krijgt de maximale ruimte om je verder te ontwikkelen binnen die gebieden die je zelf hebt aangegeven.

Wij zijn ervan overtuigd dat alle "leefgebieden" invloed op elkaar hebben. Daarbij kun je denken aan relaties, vrienden, familie, school, werk en vrijetijdsbesteding. Als het op school of werk niet lekker loopt heeft dit vaak ook invloed op je relatie en andersom. Daarom is het belangrijk dat we je volledige situatie in beeld krijgen, zonder dat we daarbij terugvallen op allerlei rapportage uit het verleden.

Je geeft zelf aan waarin je je graag wilt ontwikkelen en vervolgens kijken we samen naar je interesses en mogelijkheden en gaan we je ervaring uitbreiden op tot dan toe onbekend terrein. Dit gebeurt in een ongedwongen, laagdrempelige en veilige omgeving.

Door onze ruime ervaring met deze vorm van werken en de manier waarop we het contact aangaan met jou maakt dat de individuele trajectvorm succesvol is en als prettig ervaren wordt.

Deelnemer Meubelmakerij Steiger 2 Deelnemer Meubelmakerij Steiger 2 Deelnemer Meubelmakerij Steiger 2 Deelnemer Meubelmakerij Steiger 2 Deelnemer Meubelmakerij Steiger 2
Kickstart-traject

Wil jij graag op jezelf wonen? En heb je hier op bepaalde gebieden nog ondersteuning in nodig? Dan is de Kickstart-training van Stichting Uit De Steigers wat voor jou!

Binnen de Kickstart-training helpen we jou om, op basis van een duidelijk plan, te werken aan je zelfstandigheidsvaardigheden (competenties). Het uiteindelijke doel is dat je (met minimale ondersteuning) verder kunt werken aan je zelfstandige leven.

Voortraject
Ben je minimaal 17,5 jaar oud en heb je interesse in deelname aan de Kickstart-training, dan vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats. In sommige gevallen volgt daarop een ‘keukentafelgesprek’ of overleg met je voogd of jeugdconsulent. Voordat we kunnen starten met de Kickstart-training, moet er namelijk eerst een beschikking afgegeven worden door de gemeente zodat de geboden zorg betaald wordt. In sommige gevallen wordt een maandelijkse eigen bijdrage gevraagd vanuit het CAK (vanaf 18 jaar). Zodra de beschikking er is, wordt een individueel coach toegewezen.

Oriëntatietraject
De Kickstart-training begint met een oriëntatietraject. In dit oriëntatietraject breng je samen met je coach in kaart wat jij al goed kunt en welke vaardigheden je nog wil of moet verbeteren ten aanzien van je zelfstandigheid. Wij brengen dit in kaart met behulp van de ZelfRedzaamheidsMatrix.
Daarnaast onderzoeken we samen hoe je er financiëel voor staat en of je een mogelijke woonruimte zelf al kunt bekostigen. We kijken dan ook meteen met je mee of je in aanmerking komt voor subsidies en dergelijke.
Tot slot is het oriëntatietraject belangrijk om zicht te krijgen op je motivatie en inzet. De Kickstart-training van Stichting Uit De Steigers vraagt al flink wat zelfstandigheid van de deelnemers en daarvoor moet je motivatie en inzet duidelijk aanwezig zijn.
Als het lukt om samen tot duidelijke en passende hulpvragen te komen, je over de financiële mogelijkheden beschikt om zelfstandige woonruimte te huren én er sprake is van motivatie en inzet, dan kom je in aanmerking voor de Kickstart-training. Het oriëntatietraject duurt gemiddeld 2 maanden maar kan ook korter duren op basis van je inzet.

Kickstart training
Het is afhankelijk van het actuele woningaanbod, jouw woonwensen en je financiële mogelijkheden hoe lang het duurt voordat je woonruimte gevonden hebt. Zodra je, met ondersteuning van je coach en ons netwerk, woonruimte gevonden hebt, start de Kickstart-training. Deze training duurt in totaal 6 maanden en in deze training werk je aan je eigen leerdoelen. Je krijgt hierbij intensieve ondersteuning die je op vooraf vastgestelde momenten ontvangt. Er is geen sprake van ‘24-uurs beschikbaarheid’, dus we onderzoeken ook met je op welke wijze je ondersteuning kunt vragen (bijvoorbeeld in je eigen netwerk) in de avonduren en de nachtelijke uren.
Naast individuele coaching op basis van je leerplan, volg je ook themabijeenkomsten en groepsmodules die gemiddeld éénmaal per 2 tot 3 weken plaats vinden in de avonduren. Alle themabijeenkomsten hebben betrekking op het aanleren van vaardigheden om zelfstandiger te worden en passen dus bij je leerdoelen.

‘Omklap’ en nazorg
Mocht je de Kickstart-training succesvol hebben doorlopen, dan bestaat de mogelijkheid dat je het appartement (wat in eerste instantie op de naam van Stichting Uit De Steigers gehuurd wordt) definitief van ons overneemt, de zogenaamde 'omklap'. Mocht het nodig blijken, dan kan je individueel coach ook na afronding van de Kickstart-training nog laagdrempelig ondersteuning blijven bieden.

Voor meer vragen en/of informatie over het Kickstart-traject kun je contact opnemen met Tom Vrolijk, coördinator individuele begeleidingstrajecten en Kickstart-trajecten via tom@uitdesteigers.nl en/of 043-4085877. Tom is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08:30 en 17:00.

Forensische begeleiding

Sinds 1 januari 2018 biedt Uit de Steigers individuele ambulante begeleiding binnen de forensische zorg. Uniek? Jazeker, want Uit de Steigers is de enige die dit in Maastricht aanbiedt.

Onze forensisch begeleiding richt zich op volwassenen en jong volwassenen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en extra ondersteuning wensen. Reclasseren is het teruggeven van een plaats in de maatschappij en precies dit is waar we een positieve bijdrage aan willen leveren.

Heeft u mensen onder toezicht waarvan u denkt dat zij intensievere ambulante ondersteuning nodig hebben om hun leven op het "rechte pad" te krijgen en houden? Uit de Steigers biedt die begeleiding en ondersteuning. Onze begeleiding kenmerkt zich door een veel persoonlijke contacten, een hands-on mentaliteit. Praktisch en intensief aan de slag.

De begeleiding richt zich op het voorkomen van grensoverschrijdend en delinquent gedrag door actief aan de slag te gaan met problemen op het gebied van werk, wonen, financiën en sociale relaties.
Aanmelding vindt hoofdzakelijk plaats door de (jeugd) Reclassering. 

Neem voor vragen en aanmeldingen contact op met Tom Vrolijk, coördinator, via tom@uitdesteigers.nl en/of 043-4085877. Tom is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08:30 en 17:00.