Doelgroep, Werkwijze en Visie

Wie we willen bereiken?

De doelgroep van Uit de Steigers laat zich het best omschrijven als diegenen die tussen wal en schip dreigen te geraken of geraakt zijn. Het gaat dan om jongeren, jongvolwassenen en volwassenen, die vanwege een combinatie van problemen op meerdere belangrijke levensgebieden dreigen uit te vallen. Zo is er vaak sprake van psychische klachten, gedragsproblematiek en delinquent gedrag, (risicovol) middelengebruik, zorgmijdend gedrag en complexe gezinssituaties. Verder zijn het vaak jongeren en (jong)volwassenen die reeds een lange hulpverleningsgeschiedenis kennen en waarbij de meer reguliere verbale en cognitieve therapieën geen voet aan de grond hebben gekregen en er geen duurzame gedragsverandering bewerkstelligd is. Tot slot zijn het vaak jongeren en (jong)volwassenen die zijn uitgevallen op school, op werk en in de maatschappij in de breedste zin van het woord. 
 
Hoe we te werk gaan

Uit de Steigers werkt vanuit een hands-on mentaliteit. Centraal staan de zelfstandige ondernemingen van de Uit de Steigers, waar de activiteiten ingezet worden als begeleidingsmiddel binnen de trajecten voor de deelnemers. Wat onze organisatie onderscheidt van andere organisaties is, dat wij met onze doelgroep aan het ondernemen zijn! Dit doet een appèl op deze jongeren die wars zijn (geworden) van alle hulpverlening en instellingsgerichte benaderingswijzen.

Leren door te ervaren

In onze begeleiding staan we dichtbij onze deelnemers en zijn we laagdrempelig in contact. 
We streven ernaar om iedere deelnemer in beweging te krijgen in zo kort als mogelijke begeleidingstrajecten. Dit doen we door eigen (geregisseerde) ervaringen te gebruiken als leermiddel. Uit de Steigers wil een pragmatische en hands-on hulpverleningsorganisatie zijn, die direct handelt en, waar nodig, de grenzen opzoekt in het belang van de betreffende deelnemer. Daarnaast willen we ondernemen combineren met onze specifieke hands-on manier van begeleiden, binnen één van onze bedrijfslocaties (combinatie met groepstraject), individueel, forensisch. In al de voorgenoemde trajecten verweven we elementen uit de methodieken Ervaringsleren, het Systeemtheoretische gedachtengoed, het sociale competentiemodel en de Leercyclus van Kolb.
 
Methodieken

De Methodiek Ervaringsleren is uitermate geschikt en stimulerend om mensen die op meerdere leefgebieden problemen ondervinden en/of zijn vastgelopen in de hulpverlening, te ondersteunen. Ervaringsleren is een intensieve werkmethode, waarbij het maken van keuzes, het ondernemen van activiteiten en het concretiseren van de toekomstplannen systematisch ondersteund worden. Uit de Steigers biedt ruimte om verworven inzichten verder te ontwikkelen. We stimuleren daarbij het eigen initiatief. Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden. We brengen deze in kaart en maken een trajectplan met helder omschreven doelen, een aanpak en een tijdsplan. We toetsen en bespreken de voortgang voortdurend met de deelnemer en zijn of haar netwerk.

Welke resultaten wij daarmee behalen.

De juiste combinatie van ervaring en reflectie leidt tot nieuwe leerprocessen, die er uiteindelijk voor zorgen dat er meer zelfstandigheid en zelfbewustzijn verworven wordt, waarna een nieuw toekomstperspectief ontstaat. We zijn duidelijk, eerlijk en direct. De doelen die in samenspraak worden opgesteld, zijn klein. Van een verlegen persoon, kunnen we niet meteen een zelfverzekerde persoonlijkheid maken. We kunnen wel werken aan zelfvertrouwen door bijvoorbeeld een sollicitatietraining of de mogelijkheid om het behalen van diverse certificaten te bieden. Tijdens een traject bij Uit de Steigers bouwen we aan een groot netwerk, bijvoorbeeld door middel van een (bij)baan of een passende vorm van daginvulling bij een andere zorgverlener. Niemand gaat weg bij Uit de Steigers zonder een goed vangnet en een duidelijk beeld van zijn toekomst.
 
"Verandering en Vooruitgang zijn krachtiger als je zelf ontdekt waar je door wordt belemmerd en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen."
 
Na het doorlopen van een traject heeft de deelnemer inzicht in eigen sterke en minder sterke kanten, is in staat terug te blikken op verschillende successen, is het netwerk vergroot en treedt de deelnemer zijn/haar toekomst met meer zelfbewustzijn tegemoet.
 
Onze visie

We staan naast, niet boven de deelnemer. Wij vinden het van groot belang om naast de deelnemer te staan in het proces. Men komt hier vrijwillig en moet dus bereid zijn om aan zichzelf te werken. Heeft de deelnemer de hoop op een gestructureerd en succesvol leven al bijna opgegeven? Als er nog een klein vlammetje brandt, dan wakkeren wij het aan. We doen dit onder andere door te benadrukken welke mogelijkheden er wel zijn. We benadrukken kwaliteiten, talenten en mogelijkheden in plaats van de beperkingen.